”Scopul învatamântului nu este numai instructiunea ci şi educatiunea tinerimii; şi aceasta a doua parte este mai importanta
şi mai grea de realizat decât cea dintâi.”

Spiru  C. Haret  

Colegiul Dobrogean "Spiru Haret" este cea mai veche instituție
de învățământ liceal din județul Tulcea. Instituția a fost înființată la data de 14 noiembrie 1883 ca "Gimnaziul Real de Băieți" din Tulcea, pentru ca la 1 septembrie 1897 gimnaziul să se
transforme în liceu.

 Colegiul Dobrogean “ Spiru Haret” Tulcea ;
  Municipiul Tulcea, Judetul Tulcea, Strada 14 Noiembrie , Nr. 24,  Cod Postal: 820009;
  Telefon: 0240517130; Fax:0240517130.

E-mail: spiruharetl@yahoo.com

................................. .................................