Obiectivele Colegiului

  1. Asigurarea pentru toţi elevii a unui standard de educaţie comparabil cu cel european.
  2. Formarea la elevi a capacităţii de a comunica eficient în situaţii reale folosind limba română, limbile străine şi diverse limbaje de specialitate.
  3. Asigurarea unei orientări şcolare şi profesionale optime în raport cu aspiraţiile şi aptitudinile elevilor.
  4. Dezvoltarea gândirii autonome şi a responsabilităţii faţă de integrarea în mediul social.
  5. Formarea şi dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de semeni: toleranţă, responsabilitate, rigoare, etc.
  6. Asigurarea dezvoltării personale a fiecărui elev prin sprijinul şi îndrumarea corespunzătoare,  pentru a deveni mai încrezator în el însuşi.
  7. Asigurarea unei pregătiri temeinice a absolvenţilor care să le faciliteze admiterea în învăţământul superior.


Puncte forte ale Colegiului

- tradiţie şi competenţă

- recunoaştere naţională şi internaţională

- corp didactic de elită

- elevi performanţi

- dotare modernă

- ofertă educaţională diversificată

 

Număr de vizite

1 utilizatori online.
 
 
 

Revista "Aspirații Literare" Nr. 20/2015

Programul săptămânii “ Scoala altfel : să ştii mai multe ,să fii mai bun! “

07-11 aprilie 2014